Wydawnictwo WSiP

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, czyli WSiP jest jednym z najstarszych wydawnictw w Polsce. Obecnie specjalizuje się w publikacji podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Tworzy również internetowe platformy informacyjne i edukacyjne.

“Ćwiczenia redakcyjne, część 1. Język polski. Klasy 4-6 szkoły podstawowej”

– podręcznik jest stworzony zgodnie z najnowszą podstawą programową. Nowoczesny podręcznik jest w pełni dostosowany do możliwości uczniów szkoły podstawowej. Książka ma szesnaście rozdziałów, każdy z nich poświęcony został zagadnieniom odpowiednim dla danego etapu kształcenia. Publikacja zawiera praktyczne ćwiczenia oraz teoretyczne informacje jak w poprawny sposób redagować różne formy wypowiedzi pisemnych. Podręcznik jest idealnie dostosowany nie tylko do pracy w szkole, pozwala również uczniom na samodzielną naukę.

“Czytanie ze zrozumieniem. Język polski. Zestawy ćwiczeń. Klasa 4. Szkoła podstawowa”

– wewnątrz publikacji znajdziemy zbiór zadań umożliwiających naukę czytania ze zrozumieniem– umiejętność szczególnie przydatną podczas egzaminu ośmioklasisty. Wszystkie ćwiczenia oparte są na podstawie znanych lektur. Książka zawiera dwanaście ciekawych tekstów, które pozwalają na wszechstronne rozwijanie umiejętności ucznia. Do każdego opisu zamieszczony został również zestaw ćwiczeń, sprawdzających umiejętność zrozumienia tekstu czytanego. Wszystkie teksty wraz z zadaniami są zgodne z aktualną podstawą programową i oparte są na zadaniach występujących na egzaminie ośmioklasisty.

“Egzamin ośmioklasisty. Matematyka. Opis, arkusze, odpowiedzi. Zdasz to. Klasy 4-8. Szkoła podstawowa”

– w publikacji znajdziemy przykładowe zadania egzaminacyjne, które z dużym prawdopodobieństwem mogą ponownie pojawić się na egzaminie ośmioklasisty. Do każdego ćwiczenia zamieszczono dodatkowo odpowiedzi wraz z opisem formuły egzaminu, co pozwoli uczniom na uporządkowanie wiedzy w zakresie przebiegu testu. Wewnątrz znajduje się dziesięć arkuszy egzaminacyjnych, które są zgodne z nową podstawą programową i pozwolą sprawdzić uczniowi, w jakim stopniu opanował wiedzę niezbędną na osiągnięcie zadowalającego wyniku.